Meny

Välkomna till Sundsvall 25:e – 27:e Maj!

INBJUDAN ÅRSMÖTESTRÄFF 2018

Där vägen slutar börjar äventyret, välkommen till Södra berget hotell & resort i Sundsvall.

Fredagen checkar vi in i lugn och ro, träffar klubbkompisar och äter en bit mat på kvällen.
Lördagen kommer att bli betydligt mer fartfylld, då dagen kommer att bjuda på diverse aktiviteter och bilkörning.
Söndagen är som vanligt ämnad åt vårt formella årsmöte.

Programmet för helgen ser ut enligt följande :

Fredag 25 maj
Incheckningen öppnar 14:00 – Samling 18.00 inför middagen
Logi samt grillbuffé ingår. Dryck tillkommer

Lördag 26 maj
Frukostbuffé
Kl 10:00 Aktiviteter startar – Lunchpaket att ta med i bilen ingår
Logi samt fördrink och trerätters middag ingår, inkl kaffe. Dryck tillkommer.

Söndag 27 maj
Frukostbuffé
Kl 10:00 – Klubbens formella årsmöte där lunch ingår för alla deltagare

Pris per person i dubbelrum 2249:-
Pris per person i enkelrum 2549:-

Bokningsförfarande – Start 15 mars

Bokning av logipaket sker direkt med hotell Södra Berget via mail till reception@sodraberget.com alt per telefon 060-671000
Vid bokning anger ni att denna gäller ”Miata Club of Sweden årsmötesträff”, samt lämnar era medlemsnummer

Sista anmälningsdag – 27 april
Ev avbokning måste ske innan 27 april.

Hjärtligt välkomna!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018 I MIATA CLUB OF SWEDEN

Deltagare: Samtliga medlemmar är välkomna, medlemskort för 2018 medtages.
Datum: Söndagen den 27:e maj 2018
Tid: Kl. 10:00-12:00
Plats: Södra Berget Hotell och Resort, Södra Stadsberget 1, 85 238 Sundsvall
Anmälan: Ingen anmälan behövs till det formella årsmötet, däremot till övriga arrangemang under helgen.

Förslag till dagordning
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Genomgång av revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
10. Behandling av inkomna motioner
11. Val av styrelseledamöter
– Ordförande, 1 år (omval), 2 år (nyval)
– PR ansvarig, på 2 år
– Sekreterare, på 2 år
– Regionansvariga, 1 år (omval), 2 år (nyval)
12. Val av revisorsuppleant på 2 år
13. Val av ledamöter i valberedningen på 1 år
-En från varje region
-En samordningsansvarig
14. Fastställande av aktivitetsplan och budget för
verksamhetsåret
15. Fastställande av medlemsavgifter
16. Övriga frågor

Motioner till årsmötet ska vara klubbens sekreterare
tillhanda senast 6 veckor före årsmötet (13:e april).
Motioner och propositioner som påverkar stadgarna
skall publiceras tillsammans med denna kallelse, och
ska ha varit sekreteraren tillhanda den 1:a februari.

Rösträtt vid möte tillkommer medlemmar som
senast 14 dagar före mötet erlagt medlemsavgift till
klubben. Varje medlem äger en röst. Närvarande
medlem har rätt att genom fullmakt representera
ytterligare högst en medlem. Beslut genom röstning
fattas med enkel majoritet. Ordförande har
utslagsröst.

Observera att av miljöhänsyn kommer vi inte heller
i år att dela ut trycksaker på mötet utan enbart
presentera dem digitalt. Om en medlem önskar att
ta med tryckt information till mötet ansvarar den
enskilda medlemmen själv för att i förväg skriva ut
detta från klubbens forum.

Fredrik Hesse
Ordförande Miata Club of Sweden
chairman@mx-5.se

Forum tråd

 

 

Våra sponsorer

  • logo3