Meny
regionindelning-mcos REGION NORD

Region Nord utgörs av norrlandslänen samt Dalarna. I vanlig ordning är denna region den till medlemsantalet minsta men till ytan klart största. Med bara lite drygt 130 medlemmar utspridda över mer än 110 mil från söder till norr är det inte konstigt att aktivitetsnivån är lite lägre här än i de mer tätbefolkade delarna av landet. Idag finns i regionen endast två definierade distrikt, Gävle-Dala och Sundsvall, där också de största koncentrationerna av medlemmar och Miator finns.

Region Nords del på Forumet

Regionansvarig: Lisa Engholm, region.nord@mx-5.se

Distrikt Sundsvall: Ylva Norrman Rivera, distrikt.sundsvall@mx-5.se

Distrikt Gävle-Dala: Tomas Nilsson distrikt.bollnas@mx-5.se

 

REGION MITT

Region Mitt omfattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Örebro och Värmlands län och är med nästan 700 medlemmar förstås en av de största regionerna. Här anordnas en mängd olika aktiviteter och medlemmar från region Mitt syns dessutom ofta på andra regioners evenemang. Regionen är indelad i sju distrikt.

Region Mitts del på Forumet

Regionansvarig: Rauno Leinonen, region.mitt@mx-5.se

Distrikt Uppsala: Magnus Jansson, distrikt.Uppsala@mx-5.se

Distrikt Stockholm Södra: Börje Engwall, distrikt.sthlmsodra@mx-5.se

Distrikt Stockholm Norra: Johan Nordqvist, distrikt.sthlmnorra@mx-5.se

Distrikt Mälardalen: Susanne Karlsson, distrikt.malardalen@mx-5.se

Distrikt Södermanland: Vakant, distrikt.sodermanland@mx-5.se

Distrikt Örebro: Vakant, distrikt.orebro@mx-5.se

Distrikt Värmland: Vakant

 

REGION ÖST

Region Öst består av Östergötland, Smålandslänen samt de två stora öarna i Östersjön. Antalet medlemmar är drygt 400 över en relativt stor yta. Detta gör den till den näst mest glesbefolkade regionen, dock klart efter Nord i detta avseende. Regionen är indelad i fem distrikt.

Region Östs del på Forumet

Regionansvarig: Jonas Löfgren, region.ost@mx-5.se

Distrikt Jönköping: Björn Hvit, distrikt.jonkoping@mx-5.se

Distrikt Kronoberg: Vakant, distrikt.kronoberg@mx-5.se

Distrikt Kustlandet/Gotland: Michael Pettersson, distrikt.kustlandet@mx-5.se

Distrikt Värnamo: Sven-Olov Nilsson, distrikt.varnamo@mx-5.se

Distrikt Östergötland: Håkan Plejmark, distrikt.ostergotland@mx-5.se

 

REGION VÄST

Västkustlandskapen samt Dalsland och Västergötland bildar region Väst. Det är en livaktig region med drygt 700 medlemmar. Att det händer saker i Väst visas av att regionen, trots att den är relativt liten till ytan, är indelad i sju distrikt.

Region Västs del på Forumet

Region Västs lokala Facebook grupp

Regionansvarig: Lennart Söderling, region.vast@mx-5.se

Distrikt Laholm: Tore Hansson, distrikt.laholm@mx-5.se

Distrikt Halmstad: Janne Kljutschnik, distrikt.halmstad@mx-5.se

Distrikt Falkenberg: Vakant, distrikt.falkenberg@mx-5.se

Distrikt Norra Halland/Södra Älvsborg: Anders Manley, distrikt.nhalland@mx-5.se

Distrikt Göteborg: Michael Oscarson, distrikt.goteborg@mx-5.se

Distrikt Skara: Vakant, distrikt.skara@mx-5.se

Distrikt Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla: Lars-Erik Larsson, distrikt.trestad@mx-5.se

 

REGION SYD

Region Syd är den till ytan minsta regionen och består som sig bör av Skåne och Blekinge. Med drygt 450 medlemmar och ett Miatavänligt klimat ordnas många aktiviteter här. Man samarbetar mycket med andra regioner och med systerkubben på andra sidan Öresund. Regionen är indelad i tre distrikt.

Region Syds del på Forumet

Region Syds lokala Facebook grupp

Regionansvarig: Peter Gullstrand, region.syd@mx-5.se

Distrikt Nordvästra Skåne: Stig-Olow Olséen, distrikt.nvskane@mx-5.se

Distrikt Nordöstra Skåne / Blekinge: Ulf Jonasson, distrikt.noskane@mx-5.se

Distrikt Södra Skåne: Kim Hansen, distrikt.sodra_skane@mx-5.se

 

 

Våra sponsorer

  • logo3