Meny

Miata Club of Sweden har inget kansli varför den primära kontaktvägen är e-post.

Kontaktuppgifter till region- och distriktsansvariga hittar du under Regionerna 

Styrelse
Revisorer och Valberedning
Övriga Funktionärer
Styrelsen
board@mx-5.se
Revisor
Rolf Gullstrand
revisor@mx-5.se
Miatabladet
Susan & Håkan Westin
redaktionen@mx-5.se
Ordförande
Greger Jansson
chairman@mx-5.se
Revisor suppleant
Thomas Nyhlén
revisor.suppleant@mx-5.se
International Relations
Ralf Nord
international@mx-5.se
Sekreterare, stf ordf
Stig-Olow Olséen
secretary@mx-5.se
Sammankallande i
Valberedningen

Bo Persson
valberedningen@mx-5.se
Webmaster
Mats Hägglund
webmaster@mx-5.se
Kassör
Anders Svensson
treasurer@mx-5.se
Valberedning Syd
Ilse Bingström
valberedning.syd@mx-5.se
Forum Moderatorer
Ralf Nord
Johan Gauding
PR Ansvarig
Hannu Lilja
pr@mx-5.se
Valberedning Öst
Vakant
valberedning.ost@mx-5.se
Mentor
Thomas Nyhlén
mentor@mx-5.se
Region Syd
Christina Petersen
region.syd@mx-5.se
Valberedning Väst
Janne Kljutschnik
valberedning.vast@mx-5.se
Mentor
Fredrik Hesse
mentor2@mx-5.se
Region Öst
Sven-Olov Nilsson
region.ost@mx-5.se
Valberedning Mitt
Bo Persson
valberedning.mitt@mx-5.se
Mentor
Kenneth Ekström
mentor3@mx-5.se
Region Väst
Ing-Marie Davidsson
region.vast@mx-5.se
Valberedning Nord
Johnny Hellberg
valberedning.nord@mx-5.se
Region Mitt
Johan Nordqvist
region.mitt@mx-5.se
Region Nord
Lisa Engholm
region.nord@mx-5.se

Våra sponsorer

  • logo3