Meny

All verksamhet i klubbens regi är pausade tillsvidare

17 mars 2021

Styrelsen beslutade med tungt hjärta den 17 mars att även i fortsättningen pausa all verksamhet som är planerat i klubbens regi. Detta gäller såväl egna turer som ingår i våra kalendrar där vi själva planerar och genomför resor och turer, och även turer till externa evenemang så som märkesträffar, allmänna bilträffar och liknande, där turen / resan till evenemanget arrangeras av klubben.

Detta är ett mycket tungt beslut att ta när nu säsongen allt mer närmar sig. Men eftersom rådande corona läget är som det är och utefter hälsomyndigheternas direktiv så vädjar vi om förståelse och hoppas att läget ljusnar längre framåt vår och sommar.

Hälsningar

Sven-Olov Nilsson

Ansvarig Region Öst

Miata club of Sweden

Fler nyheter från Öst