Meny

ÅRSMÖTESTRÄFFEN INSTÄLLD samt RIKTLINJER FÖR ALLA TRÄFFAR p.g.a. Covid-19

26 mars 2020

*ÅRSMÖTESTRÄFFEN*

Styrelsen har idag fattat beslutet att ställa in ÅRSMÖTESTRÄFFEN som skulle äga rum på Öland i Maj.
Detta med anledning av den pågående situationen med Covid-19 viruset.

Även om ingen vet exakt hur läget kommer att se ut i slutet på Maj, så finns det inget som tyder på att situation kommer att vara fullt normal så pass snart.

Detta är så klart jättetråkigt (inte minst för de som lagt enormt mycket fritid på att planera detta), men för att säkerställa att inte klubben och våra medlemar drabbas av onödiga kostnader så har vi behövt fatta detta beslut nu.

Du som medlem skall INTE kontakta Strand Hotel.

Avbokning av alla rum sker centralt av klubben. I den mån Strand Hotel kan behöva information för återbetalning (av hela beloppet, ingen avbokningsavgift) så kommer de kontakta er.

 

*FORMELLA ÅRSMÖTET*

I nuläget planerar vi dock fortfarande för att genomföra det formella årsmötet som planerat, dock med vissa anpassningar.
Läs mer om dessa anpassningar på klubbens forum (endast tillgängligt för medlemmar).
Vi följer dock kontinuerligt utvecklingen och eventuella ändringar i myndigheternas riktlinjer och rekommendationer, så denna plan kan komma att ändras.

 

*RIKTLINJER FÖR ALLA TRÄFFAR*

Styrelsen har tidigare meddelat att alla träffar och turer i klubbens regi till och med sista mars 2020 är inställda.

För turer och träffar efter sista mars 2020 gäller följande, tillsvidare:
1) Om du har några som helst symptom (snuva, hosta, feber, andnöd) som kan ens misstänkas vara Covid-19 ombeds du inte vara med.
2) Om du tillhör en riskgrupp på något sätt (det finns olika grader av riskgrupper) så är detta helt och hållet ditt eget ansvar att välja att avstå eller inte. Detta kan inte klubben utvärdera eller ta ansvar för.
3) Aktiviter får enbart äga rum UTOMHUS. Inga aktiviteter som på något sätt är inomhus får genomföras i klubbens regi.
4) Ingen tur eller träff, eller deltagande på annat evenemang, med fler än 50 besökare får genomföras.
5) Håll 2 meters avstånd från andra deltagare på träffen, din medpassagerare undantaget. Detta innebär att förargenomgångar behöver hållas på så sätt att deltagare kan vara utspridda, samt att eventuell förtäring måste ske på sådant sätt (t.ex. picknick) att goda avstånd kan hållas.
6) Alla arrangörer har FULL RÄTT att välja att ställa in planerade turer och träffar med hänvisning till Covid-19. Ingen arrangör ska känna något som helst tvång att genomföra någon planerad tur eller träff. Arrangörerna har styrelsens fulla stöd i att ställ in. Eventuell kritik mot enskilda arrangörer kommer inte att tolereras.

Vi följer dock kontinuerligt utvecklingen och eventuella ändringar i myndigheternas riktlinjer och rekommendationer, så ovan kan komma att ändras.

Denna information finns även på forumet.

Fler nyheter från Klubbnyheter