Meny

Covid-19 Riktlinjer för ALLA träffar

24 maj 2020

*RIKTLINJER FÖR ALLA TRÄFFAR*

För turer och träffar gäller följande, tillsvidare:
1) Om du har några som helst symptom (snuva, hosta, feber, andnöd) som kan ens misstänkas vara Covid-19 ombeds du inte vara med.
2) Om du tillhör en riskgrupp på något sätt (det finns olika grader av riskgrupper) så är detta helt och hållet ditt eget ansvar att välja att avstå eller inte. Detta kan inte klubben utvärdera eller ta ansvar för.
3) Aktiviter får enbart äga rum UTOMHUS. Inga aktiviteter som på något sätt är inomhus får genomföras i klubbens regi.
4) Ingen tur eller träff, eller deltagande på annat evenemang, med fler än 50 besökare får genomföras.
5) Håll 2 meters avstånd från andra deltagare på träffen, din medpassagerare undantaget. Detta innebär att förargenomgångar behöver hållas på så sätt att deltagare kan vara utspridda, samt att eventuell förtäring måste ske på sådant sätt (t.ex. picknick) att goda avstånd kan hållas.
6) Alla arrangörer har FULL RÄTT att välja att ställa in planerade turer och träffar med hänvisning till Covid-19. Ingen arrangör ska känna något som helst tvång att genomföra någon planerad tur eller träff. Arrangörerna har styrelsens fulla stöd i att ställ in. Eventuell kritik mot enskilda arrangörer kommer inte att tolereras.

Vi följer dock kontinuerligt utvecklingen och eventuella ändringar i myndigheternas riktlinjer och rekommendationer, så ovan kan komma att ändras.

Denna information finns även på forumet.

Fler nyheter från Klubbnyheter