Meny
regionindelning-mcos

Regionerna

Klubben är indelad i fem regioner.

Klicka på läs mer länken på respektive region för att läsa mer om kontaktpersoner, evenemang med mera.

Som medlem är man naturligtvis välkommen att deltaga på aktiviteter i alla regioner, inte bara den man själv tillhör.

REGION NORD
Region Nord utgörs av norrlandslänen samt Dalarna.
Läs mer om Region Nord..

REGION MITT
Region Mitt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Värmlands län, samt Åland.
Läs mer om Region Mitt..

REGION ÖST
Region Öst består av Östergötland, Smålandslänen samt de två stora öarna i Östersjön.
Läs mer om Region Öst..

REGION VÄST
Västkustlandskapen samt Dalsland och Västergötland bildar region Väst.
Läs mer om Region Väst..

REGION SYD
Region Syd är den till ytan minsta regionen och består som sig bör av Skåne och Blekinge.
Läs mer om Region Syd..

 

Våra sponsorer

  • logo3