Meny

Region Nord

Region Nord utgörs av norrlandslänen samt Dalarna. I vanlig ordning är denna region den till medlemsantalet minsta men till ytan klart största. Med bara lite drygt 130 medlemmar utspridda över mer än 110 mil från söder till norr är det inte konstigt att aktivitetsnivån är lite lägre här än i de mer tätbefolkade delarna av landet. Idag finns i regionen fyra definierade distrikt, Gävleborg, Dalarna, Sundsvall och Norra Norrland, där också de största koncentrationerna av medlemmar och Miator finns.

 

Region Nords Kalender

Nyheter från Region Nord

Region Nords del på Forumet

Regionansvarig: Lisa Engholm, region.nord@mx-5.se

Distrikt Sundsvall: Jan Selander, distrikt.sundsvall@mx-5.se

Vice Distrikt Sundsvall: Anders Gelfgren, vice.distrikt.sundsvall@mx-5.se

Distrikt Gävleborg: Tomas Nilsson, distrikt.gavleborg@mx-5.se

Vice Distrikt Gävleborg: Anders Andersson, vice.distrikt.gavleborg@mx-5.se

Distrikt Dalarna: Anders Persson, distrikt.dalarna@mx-5.se

Vice Distrikt Dalarna: Roger Mattsson, vice.distrikt.dalarna@mx-5.se

Distrikt Norra Norrland: Gunnar Skoglund, distrikt.norranorrland@mx-5.se 

Regionsredaktör Nord, Margareta Selander, regred.nord@mx-5.se

Regionsredaktör Nord, Tomas Hedström, regred2.nord@mx-5.se

Våra sponsorer

  • logo3